Sunday, July 22, 2012

Epistola Apostolica of Pope Giovanni XXIII

ACTA IOANNIS PP. XXIII
EPISTULA APOSTOLICA

Ad Venerabiles Fratres Slavicarum Nationum Antistites, pacem et communionem cum apostolica sede habentes: undecimo exeunte saeculo ab adventu Ss. Cyrilli et Methodii in Magnam Moraviam.

VENERABILES FRATRES,
SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM"...Quodsi quis inquirat, quibusnam praecipuis ex causis tam ferax fructuum Ss. Cyrilli et Methodii apostolica opera exstiterit, facile intelleget hoc quam maxime contigisse, propterea quod ii fuerunt « pauperes in hoc mundo, divites in fide homines divites in virtute, pulchritudinis studium habentes, Petri Sedi astricti et deditissimi et omni, qua potet, nominis significatione plane pleneque catholici et apostolici. Quas quidem laudes fel. rec. Decessor Noster Pius XI hisce verbis dilucide expressit: « Quare ... miremur, si Cyrillus ac Methodius — quos Orientis filios, patria Byzantinos, gente Graecos, missione Romanos, apostolatus fructibus Slavos appeIlare licet — omnia omnibus facti sunt, ut catholicae Ecelesiae unitati omnes lucrarentur?..."

English - "Cyril and Methodius, are children of the East, citizens of Byzantium, Greeks by nationality..."

0 comments:

Enter your email address:

 
© Macedonia Documents 2007 Template feito por Templates para Você